Beste studenten,

Dit is een update van de informatie over het Corona Virus. Inmiddels is er een heleboel gebeurd, waarschijnlijk zijn jullie daar via de media al van op de hoogte.

Inmiddels zijn er al wel maatregelen genomen die effect hebben of gaan hebben op jullie stage. De beslissingen verschillen op dit moment nog per land, per school en per bedrijf.

Er zijn scholen die zelf besluiten om alle buitenlandse stages voorlopig op te schorten. Er zijn ook scholen die dat niet doen zolang alle reisadviezen nog groen zijn.

Er zijn scholen die hun stagiaires die al in het buitenland zijn vragen om naar huis te komen, er zijn ook scholen die dat (nog) niet doen.

Er zijn bedrijven die besloten hebben om in april nog niet open te gaan, maar pas in Mei.

In Nederland is de situatie anders dan in Spanje en de rectie daarop door de overheid en de media ook. Elk land neemt zijn eigen maatregelen.

De gevolgen hiervan zijn voor elk van jullie verschillend en vaak nog niet te overzien.

Volg dus  goed de adviezen die er vanuit de officiële kanalen zijn en probeer je niet teveel zorgen te maken, maar ben wel verstandig.

Ga er van uit dat wij met elk van jullie contact opnemen als er iets te vertellen valt. Dat hebben we in veel gevallen dus al gedaan. Er zijn veel stages die in maart of april zouden beginnen, die nu al verplaatst zijn naar mei. De scholen zijn daarbij coulant met de verplichte stage uren, daar hoeft niemand zich zorgen te maken.’

Ben jij al op Mallorca en wil je toch liever terug naar Nederland hierdoor, laat het ons dan weten, wij willen dat je je niet teveel zorgen gaat maken.

Indien je je toch zorgen maakt of veel vragen hebt en even wil overleggen, wij staan voor jullie klaar!

Je kunt de officiële stand van zaken volgen op:

www.rivm.nl

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19