Update ontwikkelingen Coronavirus

Lieve allemaal, inmiddels zijn we al weer een paar dagen verder en wordt het steeds meer duidelijk dat alles veel harder gaat en meer consequenties gaat hebben dan wie dan ook maar had kunnen vermoeden.

Inmiddels hebben alle studenten van ons al een mail gehad over wat het Corona Virus op dit moment voor hun stage betekent. Met veel studenten hebben we ook al overleg gehad naar aanleiding van deze mail.

 In het algemeen gaan we ervan uit dat alle toegezegde stageplaatsen zodra alles weer normaal is zullen doorgaan. Tenzij scholen zelf de maatregel nemen dat hun studenten dit jaar zo wie zo helemaal niet meer naar het buitenland mogen voor hun stages. Maar tot nu toe is het beleid van de meeste scholen en bedrijven het volgende:

  • Afwachten hoe het Corona Virus zich verder ontwikkelt en vanaf wanneer alles weer een beetje normaal wordt in de wereld en stages weer mogelijk worden.
  • Dan bekijken of studenten later of korte stage zullen gaan lopen en hoe er om gegaan zal worden met het maken van minder uren etc. Dat zal vanuit het ministerie van Onderwijs in overleg met de scholen te zijner tijd duidelijk worden. 
  • De stagebedrijven doen hetzelfde, afwachten wanneer alles weer opgebouwd kan worden en ook dan zijn alle aangenomen studenten weer welkom.

Rest ons nu niets anders dan alles af te wachten, hetzij in Total Lock down ( zoals wij hier in Spanje) of gedeeltelijk zoals in Nederland. We houden graag contact met jullie via de sociale kanalen.

Wij wensen iedereen veel sterkte en gezondheid en we hopen met jullie allemaal over een tijdje een groot feest te vieren op het strand, dat we het overleefd hebben en er allemaal zijn!